Keramikk 1 og 2
                                                                                                   

 

Klikk for studentarbeider 

Ettårig videreutdanning  /fordypning med leire som formgivings- og uttrykks-materiale.

Her arbeider du med bruksform og skulptur på ulike måter, med sikte på undervisning og/eller personlig kompetanseutvikling.

Lærere:
 
Vegard Fusche Hansen
Pensjonist,
pt. gjestelærer.
vegard.f.hansen@hit.no
førsteamanuensis
keramiker
Hjemmeside
 
 
Trond Fredriksen
trond.fredriksen@hit.no
høgskolelektor
billedhogger
keramiker
Hjemmeside
 
Studieprogresjon:
Bruksform, funksjon, form og ornamentikk
15 stp
Opplæring i grunnleggende keramiske teknikker
Du kan se studentarbeider
her
Glasurer

Studentene forsker i glasurenes spennende verden

Se glasur-utprøvninger
her
Skulptur og tredimensjonalt estetisk arbeid 15 stp
Modellering, gipsstøping og glasurutprøvininger
Du kan se studentarbeider
her
 

Ovnsutstyr:
inne:
Flere elektriske ovner
uteområde:
raku ovner
gassovn
vedovner
Leire i et etnografisk perspektiv
15 stp
Få kunnskap om tidligere tiders keramiske uttrykk og teknikker
Du kan se studentarbeider
her
 
Individuelt prosjekt med selvvalgt tema,15 stp
Selvvalgt oppgave som er eksamensbesvarelse
Du kan se studentarbeider
her